PC
بـرای شکـست کـــــــــــرونا در خانــــــــه بمــــــــــانیم .
 
 آیا داستان مردی که در حمام زنانه کار می کرد را شنیده اید؟
مردی که سالیان سال همه را فریب داده بود، نصوح نام داشت. نصوح مردى بود شبیه زنها، صدایش نازک بود صورتش مو نداشت و اندامی زنانه داشت. او مردی شهوت ران بود. با سوء استفاده از وضع ظاهرش در حمام زنانه کار مى کرد و کسى از وضع او خبر نداشت.
او از این راه هم امرار معاش می کرد، هم ارضای شهوت. گرچه چندین بار به حکم وجدان توبه کرده بود، اما هر بار توبه اش را شکسته بود
.


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 12 شهریور 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

اﺳﺘﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: «به نظر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻫﺮﯾﮏ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ: «ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭﺷﺖ...
ﺩﻭﻣﯽ ﮔﻔﺖ: «ﻗﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ.
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ: «ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺳﻔید...
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ، دو کاسه کنار شاگردان گذاشت و گفت: «به این دو کاسه نگاه کنید. اولی از طلا درست شده است و درونش سم است و دومی کاسه‌ای گلی است و درونش آب گوارا است، شما از کدام کاسه می‌نوشید؟
شاگردان جواب دادند: «از کاسه گلی...
استاد گفت: «ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻥ کاسه‌ها ﺭﺍ در نظر گرفتید، ﻇﺎﻫﺮ آنها ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﯽﺍﻫﻤﯿﺖ ﺷﺪ. آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می‌کند درونش و اخلاقش است. باید سیرتمان را زیباکنیم نه صورتمان را...

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :دﻧﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﻪ رو ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺸﻴﺪ...!
ﺍﻭﻟﺶ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ

ﺑﻌﺪﺵ ﺣﺲ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﺵ ﭼﻨﺪﺭﻭﺯ

رو ﺍﻋﺼﺎﺑﺘﻪ  

ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ که
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻧﺪﻭﻧﯽ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ ...!

این حکایت ِ بعضی از آدماست ...

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ماساژ یکی از قدیمی‌ترن روش‌های درمان و به معنای نوازش است.

ماساژ اولین بار در شرق آفریقا و آسیا ( چین، ایران، مصر) به کار گرفته شد


اخبار,اخبار گوناگون,ماساژادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 16 مرداد 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA
ﺍگه سکوت می کنم  فکرنکن حرف واسه گفتن ندارم  ...

حرفام به سایزگوشِت نمی خوره ...


جِر می خوری


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 2 مرداد 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTAدانشجو در ملل مختلف             ...


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالب طنز ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دانشجوی کامپیوتر: مغز کوچک او با آن همه ذخایر اطلاعاتی بسیار پیشرفته تر
 از فلش 32 گیگ است
! 
ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالب طنز ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 1 مرداد 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA
[تصویر:  akserver.ir_13905088381.jpeg]


آهنگری بود که با وجود رنج های متعدد و بیماری اش عمیقاً به خدا عشق

می ورزید .روزی یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت از او پرسید :تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند دوست داشته باشی ؟ آهنگر سر به زیر آورد و گفت :« وقتی که می خواهم وسیله ای آهنی بسازم .یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم . سپس آن را روی سندان می گذارم و می کوبم .تا به شکل دلخواهم درآید . اگر به صورت دلخواهم درآمد می دانم که وسیله مفیدی خواهد بوداگر نه آن را کنار می گذارم .همین موضوع باعث شده است که همیشه به درگاه خداوند دعا کنم که خدایا !

مرا در کوره های رنج قرار ده اما کنار نگذار !...

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTAادامه مطلب


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

نام کوتاه ترین خیابان جهان خیابان ابنزر است که در اسکاتلند قرار دارد. این خیابان در اسکاتلند به کوتاه ترین خیابان جهان مشهور است در این خیابان فقط یک خانه وجود دارد با پلاک 1 که در سال 1883 ساخته شده است این خیابان 2 متر طول دارد و این خانه قدیمی نیز اکنون تبدیل به هتل شده است .


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 11 تیر 1393 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


روزی حضرت موسی به تور سینا رفت و از خدا  در مورد منزلت انسان سوال کرد .
خداوند فرمود فردا صبح زود برو بگرد ، بعد نزد  من بیا .
صبح فردا حضرت موسی به راه افتاد تا موجودی را پیدا  کند که پیش خدا منزلتی نداشته باشد . . .
پس از ساعتی با لاشه ی سگی روبرو شد ، طنابی پیدا کرد آن را به لاشه بست و کشید تا نزد خدا ببرد . . .
هنوز چند قدمی نرفته بود که با خود گفت : ای موسی شاید ارزش این لاشه نزد خدا خیلی بالاتر از آن باشد که من تصورش را میکنم ؛
پس لاشه را بر زمین انداخت ودست خالی به تورسینا برگشت .
خداوند
سوال کرد آیا موجودی یافتی که نزد من پست ترین باشد ؟
حضرت موسی فرمود : نه . لاشه ای را یافتم اما با خود فکر کردم شاید ارزش آن لاشه از ارزش خیلی از انسانها نزد تو بالاتر است .
خداوند فرمود اگر آن لاشه را نزد من می آوردی از مقام نبوت عزل میشدی .
پس بیایید در مورد هیچ کس زود قضاوت نکنیم . . .   
پس تاوقتی ازچیزی مطمئن نشدی زودقضاوت نکن فهمیدی؟؟؟ .

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بیست و ششمین روز از بهمن ماه امسال در تقویم برابر با چهاردهم فوریه، روزی است که به نام والنتاین نامیده شده. همان که در سال های گذشته با بیست و پنجم بهمن مقارن می شد ولی سال کبیسه امسال این تقارن را برهم زد.

والنتاین اولین موردی نبود که با رشد همه گیر و خارق العاده خود در مدت زمانی نه طولانی، به امری آشنا در جامعه ایرانی ما بدل گشت و قطعا آخرین نیز نخواهد بود.این روزها بسیاری از مردم چه کودک و چه بزرگ، حتی اگر تلفظ صحیح والنتاین را ندانند ولی آشنایی حداقلی با آیین و رسوم این روز به خصوص دارند و گاهاً شمه ای از تاریخچه اش را شنیده اند. تاریخچه ای که عدم وضوح کامل آن در پس پرده افسانه هایی چند پنهان گشته است.

والنتاین که بود؟
امروزه کلیسای کاتولیک به این نتیجه رسیده است که حداقل سه قدیس با نام والنتاین وجود داشته اند که همگی به شهادت رسیده اند. از این رو چندین افسانه سعی در بازگویی خاستگاه این آئین دارند.

سده سوم میلادی، روم باستان فرمانروایی به نام کلاودیوس دوم داشت که معتقد بود جنگجویانش باید مردانی مجرد باشند. براساس همین اعتقاد ازدواج برای سربازان امپراتوری روم ممنوع گشت. قاطعیت فرمانروای بی رحم، جرأت ازدواج را از تمام سربازان سلب کرد. اما در این بین کشیشی با نام والنتاین، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می‌ ساخت. هنگامی که این عقدهای پنهانی آشکار شدند، والنتاین دستگیر و به اعدام محکوم شد. در زندان به دختر نابینای یکی از زندانبانان دل بست و هنگامی که رهسپار مراسم اعدام بود، کارتی برای دختر نوشت که با این امضا را داشت: «از طرف والنتاین تو». 

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
این قلم ۷۵ دلاری ۳Doodler نام دارد و توسط Peter Dilworth و Max Bogue اختراع شده است.
روش کار این قلم بدین گونه است که با استفاده از پلاستیک ABS ، قلم می تواند

در هوا یا بر سطح ساختار ثابتی را ایجاد کند.

 کارکرد قلم شبیه به تفنگ های چسب حرارتی است.

 دو دکمه ای که بر سطح قلم وجود دارد به کاربر امکان تنظیم سرعت خروج پلاستیک را می دهد.ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 30 دی 1392 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


یكﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺸﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ ﺍﺯ
ﭘﺪﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ : ﭘﺪﺭ ﺟﺎﻥ؛
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ !   
ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 28 دی 1392 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

دختر کوچکى با معلمش درباره نهنگ‌ها بحث مى‌کرد.

معلم گفت: از نظر فیزیکى غیرممکن است که نهنگ بتواند یک آدم را ببلعد،

 زیرا با وجود این که پستاندار عظیم‌الجثه‌اى است، امّا حلق بسیار کوچکى دارد.

دختر کوچک پرسید: پس چه طور حضرت یونس به وسیله یک نهنگ بلعیده شد؟

معلم که عصبانى شده بود تکرار کرد که نهنگ نمى‌تواند آدم را ببلعد. این از نظر فیزیکى غیرممکن است.

دختر کوچک گفت: وقتى به بهشت رفتم از حضرت یونس مى‌پرسم.

معلم گفت: اگر حضرت یونس به جهنم رفته بود چى؟

دختر کوچک گفت: اونوقت شما ازش بپرسید...!


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :تکنولوژی جدید! سیستم پارکینگ زیرزمینی
سیستمی جدید در پارک کردن ماشین‌ها، این سیستم پارکینگ زیرزمینی با نام Cardok شناخته شده است. سیستم این پارکینگ هیدرولیک می‌باشد، این سیستم مناسب باغ‌ها می‌باشد و همچنین صرفه‌جویی در فضا و امنیت بهتر می‌باشد با هم تصاویر این سیستم را مشاهده می‌کنیم…


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 9 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   
درباره وبلاگ


دانشجو رشته کامپیوتر(نرم افزار)هستم از خراسان ...
باانتخاب این وبلاگ خوشحالم می کنید.
امــیدوارم محتوی وبلاگ براتون مفیدوسرگرم کننده باشه ♥
افتخارمن انتقادوپیشنهادشماست ♥The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart


مدیر وبلاگ : یکتا ...YEKTA
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic