تبلیغات
PC - مطالب ... مطالــب جــــالب ...
PC
Knowing is not enough we should do what we know
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()
Image result for ‫نحوه محاسبه قد و وزن متناسب‬‎


محاسبه وزن ایده آل و BMI

کلیک کـنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مهر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

Image result for ‫روزی زنی با شوهرش غذا میخوردند فقیری‬‎


ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ، ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪﺭﺍ ﺯﺩ . ﺯﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ، ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﺪ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﮐﯿﺴﺖ ؟ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﻡ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﮐﺸﯿﺪ .
ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﺩ ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺯﻥ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺒﺮ .... ﺯﻥ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ... ﺍﻣـــﺎ .....
ﺯﻥ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻥ ؟
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : این ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.ﻣﺮﺩﺯﻧﺶ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﮐﺮﺩﻭﮔﻔﺖ:ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺁﻣﺪﻡ .
هیچ گاه زمانه را دست کم نگیریم ...
نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مهر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 مرداد 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت... آهویت را ربودم ...
آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟
تو اگر عرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی...!!!
گرگ،لبخندی زد و گفت... من ( خداى ) غرورم... رقیب ببینم نمیجنگم ...
پا روی عشق و احساسم میگذارم و میدان را خالى میکنم ...
آهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگى کند...
حقش آن است خوراک همان سگ شود!!!نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

طالع بینــی به روش شــــیمی ...ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 تیر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

چای بعنوان نوشیدنی ثابت در میان خانواده ها رواج یافته است.

گروه های خونی مختلف در انسان ها وجو دارد و همچنین چای های مختلفی

هم وجود دارند که هرکدام برای یک گروه خونی مناسب هستند.

 چای به عنوان یکی از سالم ترین نوشیدنی ها شناخته شده است

و تاثیر آن بر اساس گروه خونی متغییر است.

چایی از جمله نوشیدنی های ترک نشدنی خیلی از ماهاست. 

اگر می‌خواهید بدانید که چای مناسب برای گروه های خونی چیست

این مطلب را دنبال کنید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 تیر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

گوش هایم را می گیرم !
چشم هایم را می بندم !
زبانم را گاز می گیرم !
ولی حریف افکارم نمی شوم !
چقدر دردناک است فهمیدن...!!!

خوش بحال عروسک آویزان به آینه ماشین
تمام پستی بلندی زندگیش را فقط میرقصد...!!!نوشته شده در تاریخ جمعه 11 تیر 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

روانشناسان میگویند:
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺭﻭﺑﺮﻭﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ ...نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 خرداد 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

روزگار عجیبی ست ...

نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ... اما زعفران راکه میسابی
 به دانه دانه اش توجه میکنی..!!

حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست...ولی بدون زعفران ماهها و سالهامیتوان آشپزی کرد و غذا خورد ...
مراقب نمکهای زندگیمان باشیم ... ساده و بی ریا و همیشه دم دست ...
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی ...

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟
خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی!
مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم...
خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری!

یک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!
یک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی!
یک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی!
چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!
فقر واقعی فقر روحــــی ست ...ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

طرز تهیه چای آویشن

در یک قوری، مقداری آب ریخته، بگذارید بجوشد، سپس برگ‌های آویشن را درون آن بریزید و 2 دقیقه صبر کنید تا ته‌نشین شوند بعد آن را مصرف کنید

این گیاه، در واقع کل اعضای بدن را می‌شوید و پاک می‌کند. اگرهرصبح یک فنجان چای آویشن بنوشید خیلی زود شاهد اثرات شگفت انگیز و مثبت آن شامل راحتی بسیار در ناحیه شکم و سرفه نکردن بهنگام صبح و احساس سرزندگی و نیز بسیاری موارد دیگر خواهید بود.ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 اردیبهشت 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

چای سفید را چگونه باید دم کرد؟

آب را بجوشانید و در قوری بریزید. سپس صبر کنید تا آب جوشیده، خنک شود (مدت 30 ثانیه تا یک دقیقه). سپس به ازای هر یک نفر، یک قاشق چایخوری چای سفید را در قوری بریزید. حدود 5 دقیقه بگذارید صبر کنید تا چای در قوری بماند و دم بکشد. سپس چای را نوش جان کنید.

هر چه زمان ماندن چای در آب جوشیده طولانی تر شود، بهتر دم می کشد.

چای سفید، استرس را کم کرده و فرد را آرام می کند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1395 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()


مواد اولیه :

چای : سه قاشق غذاخوری

گل‌محمدی : دو قاشق غذاخوری

آب‌جوش :  به میزان لازم

طرز تهیه :

برای تهیه این چای خوش‌طعم و آرامش‌بخش، پس از به جوش آمدن آب، در یك قوری چای را به همراه گل‌محمدی ریخته، بدون افزودن آب به مدت 15 دقیقه روی كتری یا سماور گذاشته و روی آن یك دستمال تمیز قرار می‌دهیم تا عرق كند. سپس به آن آب‌جوش را اضافه نموده و به مــدت 30-20 دقیقه همانند چای معمولی آن را دم می‌كنیم.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 اسفند 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()دو فروشنده کفش برای فروش کفش‌های فروشگاهشان به جزیره‌ای اعزام شدند. فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد. فورا تلگرامی به دفتر فروشگاه در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.

فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد. فورا این تلگرام را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: لطفا 1000 جفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند.

فرق بین مانع و فرصت چیست؟

نگرش ما نسبت به آن.

(کتاب اصول نگرش.جان سی مکسول)
نوشته شده در تاریخ شنبه 8 اسفند 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()


روزی مردنابینایی روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید . روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کلاه بود.او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت ان را برگرداندواعلان دیگری روی آن نوشت وتابلو را کنارپای اوگذاشت و آنجا را ترک کرد.

عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شدکه کلاه مردکور پراز سکه واسکناس شده است مردکوراز صدای قدمهای او خبرنگاررا شناخت و خواست اگراو همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن چه نوشته است ؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود ، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد : امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آن را ببینم !!!!!

وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است .... لبخند بزنید

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()
انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟


آیا  تا به حال به معنا و مفهوم انداختن انگشتر در انگشتان مختلف اندیشیده اید؟

در ادامه بررسی می کنیم که آیا انداختن انگشتر در هر یک از انگشتان دست، دارای معنی و مفهومی

می باشد یا خیر.ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ شنبه 25 مهر 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

داستانی زیبا از کتاب سوپ جو با بیش از ۳۴۵میلیون لایک رکوردار در دنیای مجازی

در سال ۲۰۱۵ بوده و ادامه دارد
ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مهر 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()


699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

شمارهای بالا را انتخاب كنید

بعد Ctrl + F بزنید

بعد شماری 9 را بزنید

حالا Ctrl + Enter را بزنید .
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 مهر 1394 توسط یکتا ...YEKTA | نظرات ()

ابتدا یك ماشین حساب آماده كنید تا با هم پیش بریم.ماشین حساب موبایل هم میشه.

                     1 - هفت رقم شماره ی تلفن خودتونو در نظربگیرید.

۲ - حالا سه رقم اول اونو وارد ماشین حساب كنید.

یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ تو ماشین حساب وارد كنید.

۳ - حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب كنید و حاصل رو با ۱ جمع كنید.

۴ - عدد به دست اومده رو در ۲۵۰ ضرب كنید.

۵ - حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رو با عدد به دست اومده جمع كنید.

یك بار دیگر چهار رقم پایانی شماره ی خودتون رو با اون جمع كنید.

۶ - عدد ۲۵۰ رو از حاصل به دست اومده كم كنید.

۷ - حالا حاصل رو تقسیم بر ۲ كنید.

حالا این شماره براتون آشنا نیست؟

(تعداد کل صفحات:9)      [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ ... ]  
درباره وبلاگ


دانشجو رشته کامپیوتر(نرم افزار)هستم از خراسان ...
باانتخاب این وبلاگ خوشحالم می کنید.
امــیدوارم محتوی وبلاگ براتون مفیدوسرگرم کننده باشه ♥
افتخارمن انتقادوپیشنهادشماست ♥The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart

موضوعات
آخرین مطالب
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

قالب وبلاگ