PC
بـرای شکـست کـــــــــــرونا در خانــــــــه بمــــــــــانیم .
 
 

Image result for ‫داستان مردی که با هندوانه خوشبخت شد‬‎

در زمان های قدیم، ویتنام توسط پادشاهی به نام هونگ ونگ اداره می‌شد.
وقتی پادشاه فهمید که پسرش به نام آن تی یم از او نافرمانی می‌کند، او را به جزیرهٔ دورافتاده‌ای تبعید کرد تا به سختی زندگی کند.
 آن تی یم در آن جزیرهٔ دورافتاده برای خود یک جان پناه ساخت و با مشقت بسیار، چاهی حفر کرد و با صید ماهی و حیوانات به زندگی خود ادامه داد تا اینکه روزی به یک میوهٔ عجیب برخورد. این میوه به اندازه یک توپ بزرگ و سبز بود. 


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 آبان 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

Image result for ‫دختر درکتابخانه ‬‎
پسر جوانی در کتابخانه از دختری پرسید: «مزاحمتان نمی شوم کنار دست شما بنشینم؟»
دختر جوان با صدای بلند گفت: «نمی خواهم یک شب را با شما بگذرانم»
تمام دانشجویان در کتابخانه به پسر که بسیار خجالت زده شده بود نگاه کردند.
پس از چند دقیقه دختر به سمت آن پسر رفت و در کنار میزش به او گفت:
«من روانشناسی پژوهش می کنم و میدانم مرد ها به چه چیزی فکر میکنند،
 گمان کنم شمارا خجالت زده کردم درست است؟»
پسر با صدای بسیار بلند گفت: «200 دلار برای یک شب!!؟ خیلی زیاد است!!!»
وتمام آنانی که در کتابخانه بودند به دختر نگاهی غیر عادی کردند، پسر به گوش دختر زمزمه کرد
« من حقوق میخوانم و میدانم چطور شخص بیگناهی را گناهکار جلوه بدهم!!»
نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 24 آبان 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

Image result for ‫حروف ابجد اسم شما چنده؟‬‎
حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی هستند.
 از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار میرود
 حالا می خواهیم بدانیم ابجد اسم های شما چه عددی هستند؟
البته چون عربیه بعضی حروف فارسی مثل پ و گ و ژ را ندارد.

مثلایکتا : ی10+ک20+ت400+الف1=431  
نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 26 مهر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA
Image result for ‫نحوه محاسبه قد و وزن متناسب‬‎


محاسبه وزن ایده آل و BMI

کلیک کـنیدادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 مهر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

Image result for ‫روزی زنی با شوهرش غذا میخوردند فقیری‬‎


ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ، ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪﺭﺍ ﺯﺩ . ﺯﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ، ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﺪ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﮐﯿﺴﺖ ؟ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺒﺮﻡ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖﻭ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻼﻕ ﮐﺸﯿﺪ .
ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﺮﻓﺖ ...
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻣﺶ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﺩ ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺯﻥ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺒﺮ .... ﺯﻥ ﻓﻮﺭﺍً ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ... ﺍﻣـــﺎ .....
ﺯﻥ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ .
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻥ ؟
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : این ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.ﻣﺮﺩﺯﻧﺶ ﺭﺍﺩﺭﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻭﮐﺮﺩﻭﮔﻔﺖ:ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮﺕ ﺁﻣﺪﻡ .
هیچ گاه زمانه را دست کم نگیریم ...

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 10 مهر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA
Image result for ‫مجید سمیعی‬‎


ادامه مطلب


نوع مطلب : ... دنیـای عکـــــس ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 14 مرداد 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTAسگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت... آهویت را ربودم ...
آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟
تو اگر عرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی...!!!
گرگ،لبخندی زد و گفت... من ( خداى ) غرورم... رقیب ببینم نمیجنگم ...
پا روی عشق و احساسم میگذارم و میدان را خالى میکنم ...
آهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگى کند...
حقش آن است خوراک همان سگ شود!!!
نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 تیر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

طالع بینــی به روش شــــیمی ...ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :چای بعنوان نوشیدنی ثابت در میان خانواده ها رواج یافته است.

گروه های خونی مختلف در انسان ها وجو دارد و همچنین چای های مختلفی

هم وجود دارند که هرکدام برای یک گروه خونی مناسب هستند.

 چای به عنوان یکی از سالم ترین نوشیدنی ها شناخته شده است

و تاثیر آن بر اساس گروه خونی متغییر است.

چایی از جمله نوشیدنی های ترک نشدنی خیلی از ماهاست. 

اگر می‌خواهید بدانید که چای مناسب برای گروه های خونی چیست

این مطلب را دنبال کنید.ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 13 تیر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

گوش هایم را می گیرم !
چشم هایم را می بندم !
زبانم را گاز می گیرم !
ولی حریف افکارم نمی شوم !
چقدر دردناک است فهمیدن...!!!

خوش بحال عروسک آویزان به آینه ماشین
تمام پستی بلندی زندگیش را فقط میرقصد...!!!
نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 11 تیر 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

روانشناسان میگویند:
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺭﻭﺑﺮﻭﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ...
ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ ...
نوع مطلب : ... دنیـــای عشــق ...، ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 30 خرداد 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

روزگار عجیبی ست ...

نمکدان را که پر میکنی توجهی به ریختن نمکها نداری ... اما زعفران راکه میسابی
 به دانه دانه اش توجه میکنی..!!

حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست...ولی بدون زعفران ماهها و سالهامیتوان آشپزی کرد و غذا خورد ...
مراقب نمکهای زندگیمان باشیم ... ساده و بی ریا و همیشه دم دست ...
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی ...


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 20 خرداد 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTAمرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟
خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی!
مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم که ببخشم...
خدا پاسخ داد: چرا!!!! محدود چیزهایی داری!

یک صورت که میتوانی لبخند بر آن داشته باشی!
یک دهان که می توانی از دیگران تمجید کنی وحرف خوب بزنی!
یک قلب که می توانی بروی دیگران بگشایی!
چشمانی که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!
فقر واقعی فقر روحــــی ست ...ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

طرز تهیه چای آویشن

در یک قوری، مقداری آب ریخته، بگذارید بجوشد، سپس برگ‌های آویشن را درون آن بریزید و 2 دقیقه صبر کنید تا ته‌نشین شوند بعد آن را مصرف کنید

این گیاه، در واقع کل اعضای بدن را می‌شوید و پاک می‌کند. اگرهرصبح یک فنجان چای آویشن بنوشید خیلی زود شاهد اثرات شگفت انگیز و مثبت آن شامل راحتی بسیار در ناحیه شکم و سرفه نکردن بهنگام صبح و احساس سرزندگی و نیز بسیاری موارد دیگر خواهید بود.ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 10 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA

چای سفید را چگونه باید دم کرد؟

آب را بجوشانید و در قوری بریزید. سپس صبر کنید تا آب جوشیده، خنک شود (مدت 30 ثانیه تا یک دقیقه). سپس به ازای هر یک نفر، یک قاشق چایخوری چای سفید را در قوری بریزید. حدود 5 دقیقه بگذارید صبر کنید تا چای در قوری بماند و دم بکشد. سپس چای را نوش جان کنید.

هر چه زمان ماندن چای در آب جوشیده طولانی تر شود، بهتر دم می کشد.

چای سفید، استرس را کم کرده و فرد را آرام می کند.ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 5 فروردین 1395 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


مواد اولیه :

چای : سه قاشق غذاخوری

گل‌محمدی : دو قاشق غذاخوری

آب‌جوش :  به میزان لازم

طرز تهیه :

برای تهیه این چای خوش‌طعم و آرامش‌بخش، پس از به جوش آمدن آب، در یك قوری چای را به همراه گل‌محمدی ریخته، بدون افزودن آب به مدت 15 دقیقه روی كتری یا سماور گذاشته و روی آن یك دستمال تمیز قرار می‌دهیم تا عرق كند. سپس به آن آب‌جوش را اضافه نموده و به مــدت 30-20 دقیقه همانند چای معمولی آن را دم می‌كنیم.


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 19 اسفند 1394 :: نویسنده : یکتا ...YEKTAدو فروشنده کفش برای فروش کفش‌های فروشگاهشان به جزیره‌ای اعزام شدند. فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد. فورا تلگرامی به دفتر فروشگاه در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.

فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد. فورا این تلگرام را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: لطفا 1000 جفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند.

فرق بین مانع و فرصت چیست؟

نگرش ما نسبت به آن.

(کتاب اصول نگرش.جان سی مکسول)

نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 8 اسفند 1394 :: نویسنده : یکتا ...YEKTA


روزی مردنابینایی روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: من کور هستم لطفا کمک کنید . روزنامه نگارخلاقی از کنار او میگذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه د ر داخل کلاه بود.او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت ان را برگرداندواعلان دیگری روی آن نوشت وتابلو را کنارپای اوگذاشت و آنجا را ترک کرد.

عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شدکه کلاه مردکور پراز سکه واسکناس شده است مردکوراز صدای قدمهای او خبرنگاررا شناخت و خواست اگراو همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن چه نوشته است ؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود ، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد : امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آن را ببینم !!!!!

وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید استراتژی خود را تغییر بدهید خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است. حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش و روحتان مایه بگذارید این رمز موفقیت است .... لبخند بزنید


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟


آیا  تا به حال به معنا و مفهوم انداختن انگشتر در انگشتان مختلف اندیشیده اید؟

در ادامه بررسی می کنیم که آیا انداختن انگشتر در هر یک از انگشتان دست، دارای معنی و مفهومی

می باشد یا خیر.ادامه مطلب


نوع مطلب : ... مطالــب جــــالب ...، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


دانشجو رشته کامپیوتر(نرم افزار)هستم از خراسان ...
باانتخاب این وبلاگ خوشحالم می کنید.
امــیدوارم محتوی وبلاگ براتون مفیدوسرگرم کننده باشه ♥
افتخارمن انتقادوپیشنهادشماست ♥The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart


مدیر وبلاگ : یکتا ...YEKTA
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic