تبلیغات
PC
A beautiful life begins with a beautiful mind
... دلشکسته ...من یک "دخترم"

دلم که بشکند . . .

دیگر بند نمیخورد ...

اما به رویت نمی اورم که زخمش نا علاج است

ناعلاج و شاید ... همیشگی ...

 طبقه بندی: ... دنیـــای عشــق ...،